Kostum mbrojtës

  • Protective Suit

    Kostum mbrojtës

    Veshja mbrojtëse e disponueshme i referohet artikujve mbrojtës të disponueshëm të veshur nga personeli klinik kur ato vijnë në kontakt me pacientët e klasës A ose me sëmundje infektive nën administrimin e sëmundjeve infektive të Klasit A.